Genehmigung des EU-Förderprojekts »Innovationsinkubator«